İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin ”Erozyon” Hakkındaki Ön Bilgilerinin ve Kavram Yanılgılarının Tespiti


BOZKURT O., AKIN B., UŞAK M.

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (. Ahi Evran Üniv. Kırşehir Eğt. Fak. Derg.), vol.5, no.2, pp.277-285, 2004 (Peer-Reviewed Journal)