Sürdürülebilir Kültür Turizmi ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Mardin Kenti Örneği


Baytur Davutoğlu E., Erol D.

III. INES International Education And Social Science Congress, , Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1529-1536

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1529-1536
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde kültürel ve tarihi değerleri ile ön plana çıkan geleneksel kentlerde turizm, yerel kalkınmaya katkıda bulunan temel bir araç konumundadır. Kültür turizmi, ekonomik yönden gelir sağlayıcı etkisinin yanı sıra, sosyo-kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması açısından da önemli bir turizm türüdür. Kültür turizminin sürdürülebilirliği, yerel toplumların kültürel mirasını ve yaşantılarını, gelenek ve göreneklerini koruma ve devamlılıklarını sağlamak açısından önemlidir. Sürdürülebilir kültür turizmi ile yerel değerlerin

korunarak yerel kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Sürdürülebilirlik ilkeleri içerisinde gelişen kültür turizminde ana amaç “yere”, “yerele” ve “yerel toplumların ekonomik gelişmesine” dayalı üç noktaya odaklanmaktadır. Birinci amaç; mevcut kaynakların uzun vadeli devamlılığının sağlanması, ikinci amaç; kısa vadeli fırsat yaratıcılığından uzun vadeli çözüm arayışlarına yöneltilmesi, üçüncü amaç ise yerel toplumların ekonomik gelirlerinin geliştirilmesine olanak tanınmasıdır. Bu çalışmanın amacı, tarihi kentlerin ekonomik

gelişmesi ve yerel kalkınmasında kültür turizminin sürdürülebilirlik ilkeleri ve ölçütleri ile değerlendirilerek, Mardin gibi Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aday tarihi bir kentte, turizmin geliştirilmesi yönünde uygulanan mekansal projelerden öte yer ve yerellik kavramları ile ilişkili olduğunu ispatlamak ve seçili alanın turizm merkezi olmasına katkı sağlayabilecek özgün öneriler geliştirerek, strateji ve politikalar üretmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak sürdürülebilirlik, kültür turizmi ve yerel ekonomik kalkınmaya ilişkin kavramların tanımlanması amacıyla ulusal ve uluslararası literatür taranarak kavramların temel amaç, ilke ve göstergelerine değinilmektedir. İkinci olarak 2013 tarihli Mardin Turizm Stratejik Planı (MTSP) çerçevesinde öngörülen eylemler incelenmekte, hipotezlerin ve alt hipotezlerin sınanması amacıyla proje yürütücüleri ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak projenin olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya konmaktadır. Sonuç bölümünde, Mardin kentinde kültür turizminin gelişmesinde yerel potansiyellerin canlandırılmasına yönelik, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında öne çıkan başarı faktörleri, öneri ve politikalar yer almaktadır.