Evaluation of Foramen Infraorbitale by Three Dimensional Reconstruction Method


Tekemen Ş., Kayatekin A. Z. Y., Atalar K., Özer C. M.

Batı Karadeniz Tıp Degisi, vol.5, no.1, pp.94-100, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29058/mjwbs.
  • Journal Name: Batı Karadeniz Tıp Degisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.94-100
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to evaluate the location of foramen infraorbitale and its distance from certain reference points on computed tomography (CT) images obtained by three-dimensional reconstruction method. Materials and Methods: In this study, maxillofacial CT images of 50 people who were examined in the facial region for any reason at Bulent Ecevit University Faculty of Medicine Radiology Department were used. The distance of foramen infraorbitale to eight reference points was measured Two angles defined between the line drawn from the foramen infraorbitale to the two reference points and the vertical line drawn from the foramen infraorbitale to the midline were measured. Results: With these data; side comparison was made amongst total people, women and men; gender comparison was made between the left and right sides. According to the side comparison, the distance between foramen infraorbitale and midline (AM) was found statistically significantly different in total people and men. In addition, the distance between foramen infraorbitale and apertura piriformis (AF) was statistically significantly different in women (p <0.05). According to the gender comparison, the distance between the foramen infraorbitale and the perpendicular line drawn from the outermost edge of arcus zygomathicus (AE) and the distance between the foramen infraorbitale and spina nasalis anterior (AH) was found statistically significantly different (p <0.05). On the right side, AM, AE, AF, AH and the distance between foramen infraorbitale and nasion (AG) was found statistically significantly different (p <0.05). Conclusion: As a result; knowledge of the location of foramen infraorbitale is important during the surgical interventions. Three-dimensional reconstruction studies related to the anatomical structures in this region are limited. CT can provide a detailed examination of the localization of foramen infraorbitale.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üç boyutlu rekonstrüksiyon yöntemi ile elde edilen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri üzerinde foramen infraorbitale’nin yeri ve belli referans noktalara olan uzaklıklarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda herhangi bir nedenle yüz bölgesinde inceleme yapılan 50 kişiye ait maksillofasiyal BT görüntüleri kullanıldı. Foramen infraorbitale’nin sekiz referans noktaya olan uzaklığı ölçüldü. Foramen infraorbitale’den iki referans noktasına çizilen çizgi ile foramen infraorbitale’den orta hatta çekilen dikey çizgi arasında tanımlanan iki açı ölçüldü. Bulgular: Elde edilen verilerle; toplam kişi, kadın ve erkeklerde taraf karşılaştırması ile sol ve sağ tarafta cinsiyet karşılaştırması yapıldı. Taraf karşılaştırmasında; toplam kişilerde ve erkeklerde foramen infraorbitale ve orta hat arasındaki uzaklıkta (AM), kadınlarda ise foramen infraorbitale ve apertura piriformis arasındaki uzaklıkta (AF) istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Cinsiyet karşılaştırmasında; sol tarafta foramen infraorbitale ve arcus zygomathicus’un en dış kenarından çekilen dik çizgi arasındaki uzaklıkta (AE) ve foramen infraorbitale ve spina nasalis anterior arasındaki uzaklıkta (AH) anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Sağ tarafta AM, AE, AF, foramen infraorbitale ve nasion arasındaki uzaklık (AG) ve AH uzaklığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Sonuç: Foramen infraorbitale’nin yerinin bilinmesi o bölgeye yapılacak girişimler açısından önem taşımaktadır. Bu bölgedeki anatomik yapılarla ilgili üç boyutlu rekonstrüksiyon çalışmaları sınırlıdır. BT, foramen infraorbitale’nin lokalizasyonunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayabilir.