Trabzon ili atmosferinde bulunan Alnus, Carpinus ve Corylus (Betulaceae) cinslerine ait polenlerin araştırılması


FİŞNE A., pehlivan s.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes