Yabancı Dil Eğitiminde Dört Temel Dil Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları


Çıldır M.

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ I SRC 2021, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yabancı dile tüm yönleriyle hâkim olabilmenin en temel esaslarından birisi ilgili dilde etkili ve doğru bir iletişim kurmaktan ibarettir. Bu durum ise dört temel dil becerisi olarak tabir edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya eşit düzeyde sahip olmayı gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, iletişim bütünsel bir süreci ifade ettiği için yabancı dil öğretiminde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin bir bütün olarak kazandırılması, herhangi birinin ve/veya birkaçının olmaması veya eksik olması iletişimde sorunlara neden olabilecektir. Söz konusu sorunlarla karşılaşmamak için yıllardır çeşitli bilim insanlarının geliştirdikleri yöntem ve tekniklerle yabancı dil eğitimi verilmektedir. Değişen dünya, gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile özellikle gençlerin öğrenme tercihlerinin Web 2.0 uygulamalarına yöneldiği bilinmektedir. Yabancı dil eğitimi de bu durumdan etkilenmiş ve bu doğrultuda dijital eğitim kapsamında uluslararası düzeyde geliştirilen uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulamalar incelendiğinde yüzlerce Web 2.0 aracının geliştirildiği görülmektedir. Hangi dil becerisi için hangi Web 2.0 aracının tercih edilebileceği konusunda öğretmenlere yardımcı olması açısından bu çalışmada örneklem olarak seçilen Web 2.0 araçları incelenecek ve hangisinin hangi beceriye yönelik olarak kullanılabileceği tespit edilerek sınıflandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden Doküman Analizi Yöntemine göre yapılan incelemede her uygulamanın tüm dil becerilerine yönelik olmadığı, özellikle de konuşma becerisinin ölçülmesine yönelik çok sınırlı sayıda Web 2.0 aracının bulunduğu tespit edilmiştir.