Ders çalışma becerileri ile akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi


İLHAN M., ÇETİN B., ÖNER SÜNKÜR M., YILMAZ F.

Journal of Educational Sciences Research, 2013 (Peer-Reviewed Journal)