Bağımsız Spor Federasyonları Çalışanlarının Federasyon Başkanı Kavramına Yönelik Algıları


KURTİPEK S.

V. Uluslararası Multidisiplinler Çallışmaları Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri