Temporomandibuler düzensizliklerin tedavisi için intraartiküler injeksiyonlar


ALPASLAN C.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri