Egitim Arastirmalarinda Etkilesimsel Yaklasimin Onemi


Creative Commons License

Yahşi Z.

Uluslararasi Sosyal Bilimler ve Egitim Dergisi, vol.4, no.6, pp.389-402, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makale, etkileşimsel yaklaşımların insan davranışlarını anlamak ve sosyal araştırma yürütmek için merkezi olduğunu savunmaktadır. Çalışmanın bakış açısı, bir kişinin davranışlarını anlamanın en iyi yolunun bu kişinin doğrudan çevresinde bulunan diğer kişilerin davranışları üzerinden olacağı varsayımına dayanmaktadır. Bu sebeple, sosyal bilimlerdeki geleneksel yaklaşımların sakıncalarını ortaya koyarak, toplumsal hayatın ve toplumsal düzenin araştırmacıların kararlaştırdığı değişkenler üzerinden incelenmesi yerine; insan davranışlarının ve sosyal etkileşimlerin doğrudan incelenmesi gerektiğini savunmaktayız. Dolayısıyla, makale ‘toplumsal hayatın ve toplumsal yapının anlaşılması için sosyal etkileşimlerin düzeninin anlaşılmasının temel olduğunu’ öne sürmektedir. Sınıf ortamlarındaki öğretim ve öğrenme aktivitelerinin öğretmen ve bir grup öğrenci arasında gecen etkileşimler yoluyla oluşturulduğu ve bir öğrencinin sınıf etkileşimlerine katılma yetkinliğinin eğitim hayatındaki başarısını etkilediği gerçeklerinden yola çıkarak, etkileşimsel çalışmaların eğitim araştırmaları için çok daha önemli olduğunu ileri sürmekteyiz. Okul öncesi eğitimin çocukları okul hayatına hazırlamadaki başarısı dikkate alınarak, bu başarı ‘çocukların sınıf etkileşimleri için gerekli yetkinlikleri kazanması için sağladığı destekle ilişkili’ olarak yeniden değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle, sınıf etkileşimlerini inceleyen araştırmaların önemi ayrıca vurgulanmaktadır.