The Catalytic Activity of Sol-Gel Alumina Supported Ni Catalysts for Methane Dry Reforming


TAŞDEMİR H. M. , ARBAĞ H.

Internatıonal Eurasian Conference on Bıologıcal and Chemıcal Scıences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye