Endometrium Kanseri Nedeniyle Opere Edilen Olgunun Joyce Travelbee\u2019nin İnsan İnsana İlişkiler Modeli\u2019ne Göre İncelenmesi


UÇAKCI ASALIOĞLU C., YAMAN SÖZBİR Ş.

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.125-138, 2022 (Peer-Reviewed Journal)