KARACİĞER HEMANJİYOMLARINDA REMNANT KAVİTE OBLİTERASYONU İÇİN FALSİFORMOPLASTİ UYGULANMASI


TÜRKOĞLU M. A. , ULAŞ M., ÖZER İ., BOSTANCI E. B. , AKOĞLU M.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 23 - 27 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey