Oral Mukozal Lezyonlar


PEKER İ. , MIHÇIOĞLU T., GÜNGÖR K. , ALASYA D.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, 5 - 08 September 2002, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper
  • Page Numbers: pp.1