Kaynaştırma Öğrencilerinin Bulunduğu Okullarda Bireyselleştirilmiş EğitimProgramı (BEP) Geliştirme Biriminin Oluşturulması ve BEP’ in Hazırlanmasınaİlişkin Uzman ve Aile Görüşleri


Yener C., DAYI E.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 11-14 Nisan 2018-Ankara, 11 - 14 Nisan 2018