Orta Doğu Üniversitelerinde Türkoloji Bölümü Öğrencilerinin Türkiye, Türk Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatına Dair Görüşleri:Bağdat Üniversitesi Örneği


ÇETİN İ.

XII. Büyük Türk Dili Kurultayı, 25 - 28 Eylül 2017