Voleybol Oyuncularında 12 Haftalık Pilometrik Eğitim Fiziksel Uygunluk Parametrelerini Etkiler Mi? ,


ÇINAR MEDENİ Ö., TURGUT E., BALTACI Y. G. , ÇOLAKOĞLU F. F.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri