Besin Etiketlerinde Yer Alan Gıda Katkı Maddelerine Bakış: Kesitsel Bir Çalışma.


GEZMEN KARADAĞ M. , ERTAŞ ÖZTÜRK Y.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri