HALTERCİLERDE ALT VE ÜST EKSTREMİTE ANAEROBİK GÜÇ VE KAPASİTESİNİN STATİK KUVVET PARAMETRELERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ


DELİCEOĞLU G. , Kocahan T., Tortu E., Hasanoğlu A.

16th International Sport Sciences Congress, 31 Ekim - 03 Kasım 2018