COVID-19 Salgını Döneminde Sağırlar: Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hayatta Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Tanyeri O., Altınyay Ş., Kemaloğlu Y. K.

in: Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) ve İşitme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylere Yönelik Uygulamalar (Otoloji/Otonöroloji, Odyoloji ve Özel Eğitim), Kemaloğlu, Yusuf Kemal, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.68-75, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.68-75
  • Editors: Kemaloğlu, Yusuf Kemal, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABS TRACT The subjects with inadequacies have been the most vulnerable population during the

pandemic. The hearing-impaired subjects (HIS) and particularly the Deafs using sign language have

faced with more problems than the rest of the society. In this paper, with respect to all HIS, the problems

of the Deafs particularly were examined by reviewing the national and international sources and

it was aimed to reveal how capable all HIS and particularly the Deafs were regarding the facilities provided

for education, health and social life during the pandemic. In this context, three fundamental

recommendations are as follows; the Deafs (and in general, all of the subjects with inadequacies)

should be included in decision making mechanisms, they should be provided all sorts of information

resources, and access to the public institutions, etc in Turkish Sign Language (TID), and distant education

ought be accessible for them regarding TID.

Keywords: COVID-19; deafness; gestures; Turkish sign language; hearing loss

ÖZET Yetersizliklerden etkilenmiş bireyler, COVID-19 salgını sırasında en çok etkilenen gruplar arasında

yer almaktadır. Bu bağlamda işitsel yetersizlikten etkilenen (İYE) bireyler ve özellikle de iletişim

tercihleri işaret dili olan Sağırlar, toplumun geri kalanında çok daha fazla sorunla yüzleşmişlerdir.

Bu yazıda; tüm İYE’ler bağlamında ama özellikle Sağırların karşılaştıkları sorunlar, ülkemiz ve ulusararası

kaynaklar incelenerek ele alınmış olup özellikle Sağırların bu dönemde eğitim, sağlık ve sosyal

alanlarda sağlanan olanakları kullanabilmeleri için yapılanlar ve yapılması gerekenler saptanmaya

çalışılmıştır. En temel üç öneri; Sağırların (ve genel bağlamda yetersizliklerden etkilenen tüm bireylerin)

karar mekanizmalarına dâhil edilmesi, bilgilendirilmelere ve her türlü kurum, kaynak ve yayına

Türk İşaret Dili (TİD)’nde erişimin sağlanması ve TİD’de uzaktan eğitimin teminidir.

Anah tar Ke li me ler: COVID-19; sağırlık; işaret dilleri; Türk işaret dili; işitme kaybı