"Sağ Ventrikül Apikal Pacing İle Ortaya Çıkan Ventriküler Aktivasyon Sekansı Değişikliğinin, Her İki Ventrikülün Sistolik Ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Olan Akut Etkisinin Ekokardiyografi Ve Radyonüklid Ventrikülografi İle Değerlendirilmesi"


TOPAL S., BAŞARA M., AÇIKGÖZ S. K., SEZENÖZ B., ALSANCAK Y., ÜNLÜ M., ...More

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes