Veri Zarflama Analizi Etkinlik Skorlarına Dayalı Karar AğacıSınıflandırması: Ar-Ge Örneği


ÖZKAN E. , KÜPELİ M. , KOCATÜRK A.

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri