Bolu Bölgesinde Multinodüler Guatrlı Hastalarda TSH Reseptör Geninde D727E Polimorfizmi


TUĞ E., ŞENGÜL N., Aydın H., Yılmaz E.

Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, 08 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: No