Pulmoner mikropapiller baskın tip invaziv adenokarsinomlu kadın olgularımızın EGFR KRAS ve BRAF mutasyon profili Moleküler immünhistokimyasal ve klinikopatolojik çalışma


DEMİRAĞ F., YILMAZ A., YILMAZ Ü., ERDOĞAN Y., YILMAZ DEMİRCİ N.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 15. YILLIK KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye