Examination of Rural Architectural Heritage in Context of Construction Systems: Bey Village of Kastamonu Province Taşköprü District


Creative Commons License

Halı Kabataş F., Sağıroğlu Ö.

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, vol.9, no.3, pp.283-298, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rural architectural heritage is changing and deteriorating much faster than conservation works; the values that constitute the documents of the past disappear. These values are within the scope of rural structures with the highest functionality, aesthetics and usefulness formed by the experience of past civilizations and societies; Sustainable materials also include practical solutions such as providing the maximum gain with the least energy. However, these values, which are lost before they are documented, mean the loss of thousands of years of knowledge before it can be passed on to future generations. Bey village is an important and unique settlement with its local architectural identity, which includes the use of wood and stone materials together with practical solutions. The aim of this study is to ensure the transfer of data to future generations by documenting the village, which contains important data with material and detail solutions for the building culture, before it deteriorates. 

Kırsal mimari miras, koruma çalışmalarından çok daha hızlı bir şekilde değişime ve bozulmaya uğramakta; geçmişin belgelerini oluşturan değerler yok olmaktadır. Bu değerler geçmiş medeniyetlerin ve toplumların tecrübesi ile oluşmuş en yüksek işlevsellik estetik ve yararlılığa sahip kırsal yapılar kapsamında; sürdürülebilir malzeme, en az enerji ile en fazla kazancın sağlanması gibi pratik çözümleri de kapsamaktadır. Ancak belgelenmelerinden önce kaybolan bu değerler, binlerce yıllık bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılamadan kaybı anlamına gelmektedir. Bey köyü de ahşap ve taş malzemenin bir arada pratik çözümlerle kullanımını içeren, yöresel mimari kimliği ile önemli ve özgün bir yerleşimdir. Bu çalışma ile amaçlanan, yapı kültürüne yönelik malzeme ve detay çözümleri ile önemli veriler barındıran köyün bozulmadan önce belgelenerek gelecek nesillere veri aktarımının sağlanabilmesidir.