RON40 Yakıtı Kullanımında Sıkıştırma Oranının HCCI Motorun Yanma ve Performansa Etkileri


CALAM A. , İÇİNGİR Y., TABANLIGİL CALAM T. , SOLMAZ H. , POLAT S.

9th International Automotive Technologies Congress, 7 - 08 Mayıs 2018