Meme kanserli bireylerde video destekli eğitimin yaşam kalitesi üzerine etkisi


ÜNAL TOPRAK F., UYSAL N., KUTLUTÜRKAN S., ŞENTÜRK ERENEL A.

5th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress., 26 - 29 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri