Effects of Nano-ZrO2 Addition to Denture Liners on Antibiofilm Properties and Glucose Sorption


ERGÜN G. , ATAOL A. S. , GENÇ ALTÜRK R., UĞUR A. , SARAÇ N., BAYGAR T.

Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri