Titanyumdioksit kaplıcam yüzeylerde poli ( glisidilmetakrilat) fırçaların sentezive karakterizasyonu


YİLDİRİM E.

32. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020

  • Basıldığı Ülke: Türkiye