Titanyumdioksit kaplıcam yüzeylerde poli ( glisidilmetakrilat) fırçaların sentezive karakterizasyonu


YİLDİRİM E.

32. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 17 - 19 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey