Öğrenme Güçlüğü Riski olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde Zenginleştirilmiş Okuma Becerileri Müdahale Paketinin Etkililiği: Müdahaleye Tepki Modeli Düzey-II Yaklaşımı Uygulaması


AKIN U., ÖZMEN E. R.

EJER2020, 10 - 13 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper