Niçin Felsefe


Koç E.

Sosyal Bilimler Dergisi ( SOBİDER), no.15, pp.1-22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16990/sobider.3713
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Dergisi ( SOBİDER)
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

WHY PHILOSOPHY?

Abstract

Philosophy is an activity of thought, a type of thinking. Philosophy is thought which is critical and comprehensive. Philosophy’s duty is to try to make the unquestioned acceptations or assumptions explicit by bringing criticism. One important reason for studying philosophy is that it deals with fundamental questions about the meaning of our existence. Some big questions that philosophy tries to answer are: “Why are we here?, “What is good?” “What is evil?” and even “What is philosophy?” Philosophy opens profound questions that most people find intrinsically interesting. Learning to think philosophically teaches a range of skills - analysis, synthesis, problem solving, objectivity, independence of thought - and helps develop personal attributes. Philosophy provides many new perspectives, tools and ideas that can deepen other fields of study. Studying philosophy prepare students for many different kinds of careers because it focuses on the foundations of learning and fosters many different kinds of transferable skills.

Keywords: Philosophy, philosopher, the value of philosophy, criticism, question dynamism.

NİÇİN FELSEFE?

Özet

Felsefe bir düşünce etkinliği, bir düşünme biçimidir. Felsefe kritik ve kapsayıcı düşüncedir. Sorgulanmamış kabul ya da varsayımları eleştiri süzgecinden geçirerek belirginleştirmeye çalışmak felsefenin görevidir. Felsefe çalışmanın önemli bir sebebi, onun varoluşumuzun anlamı hakkında temel sorularla ilgilenmesidir. Felsefenin yanıtlamaya çalıştığı bazı büyük sorular ''Niçin buradayız?'' ''İyi nedir?'' ''Kötü nedir?'' ve hatta ''Felsefe nedir?'' sorularıdır. Felsefe pek çok insanın esas itibarıyla ilginç bulduğu derin sorular ortaya koyar. Felsefi bir biçimde düşünmeyi öğrenme, bir dizi yetenek - analiz, sentez, problem çözme, nesnellik, düşünce bağımsızlığı - kazandırır ve kişisel nitelikleri geliştirmeye yardım eder. Felsefe, diğer çalışma alanlarını derinleştirebilen pek çok yeni perspektif, araç ve düşünce sağlar. Felsefi çalışma,öğrenmenin temelleri üzerine odaklandığı ve aktarılabilir pek çok farklı tür yeteneği geliştirdiği için, öğrencileri çok farklı tür kariyerler için hazırlar.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, filozof, felsefenin değeri,kritisizm, soru dinamizmi.