Diasetilin aşırı duyarlılık Potansiyelinin sitokin profilleri ile incelenmesi


ÜLKER Ö., ELKAMA A. , KARAKAYA M. A. , KARAKAYA A. E.

3.U luslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri