Örgüt Kültürü: Bilim ve Sanat Merkezleri Örneği


Akyürek M. İ., Çelik S.

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research, vol.10, pp.307-324, 2018 (Peer-Reviewed Journal)