Öğretmen Adaylarında Eleştirel Düşünme Becerisi Eğitimi ve Plasebo Etkisi Yarı Deneysel Bir Çalışma


DEMİRBAĞ B. , ÜNİŞEN A., YEŞİLYURT A.

EJER 2015: II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 Haziran 2015