Temel Eğitim Ders Kitaplarında Orhun Yazıtlarının Durumu


Creative Commons License

Mert O., Bozkırlı K. Ç. , Şahin H. , Akgün İ.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, pp.551-571, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 20
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26466/opus.602977
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.551-571

Abstract

Öz

Milletlerin değer yargıları, inançları, gelenek ve görenekleri kısacası hayatı algılama biçimleri olan kültürleri

birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her milletin eğitimden ve süreç sonundaki çıktı durumundaki

öğrenciden beklentileri farklıdır. Bu açıdan eğitimin evrensel nitelikli olması kadar millî ve “kendine

özgü” olması da büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelere rağmen hâlen dünyada en yangın

kullanılan ders araç gereçlerinin başında ders kitapları gelmektedir. Bu açıdan eğitsel hedeflere ulaşmada

üzerine en fazla görev düşen eğitim araçları ders kitaplarıdır. Bu araştırmanın amacı temel eğitim ders

kitaplarında Orhun Yazıtlarının durumunun tespit edilmesidir. Doküman incelemesi yöntemiyle yürütülen

araştırma kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı ve çeşitli

yayınevleri tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılmak üzere yayınlanmış Türkçe, Hayat

Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları

Orhun Yazıtları ile ilgili içerik ve görsel açısından değerlendirilmiştir. 24 ders kitabının incelendiği

araştırmanın sonucunda ilkokul ders kitaplarında Orhun Yazıtlarıyla ilgili herhangi bir bilgi ve görsele

yer verilmediği ortaokul ve lise düzeyinde ise çok sınırlı bir biçimde yer verildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, Ders kitabı, Orhun Yazıtları, Doküman inceleme