YERALTI METRO İSTASYONLARININ AKUSTİK KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


SOYAL S., DEMİREL F.

13. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye