Sıralama Yargılarına Göre Toplanan Verilerin Analizinde Rasch Modelinin Kullanımına Yönelik Örnek Bir Çalışma


GÜLER N., İLHAN M., ŞAHİN M. G.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye