Sığır dişlerine ve kompozit disklere simante edilen laminate veneer restorasyonların renk stabilitesinin karşılaştırılması. 6. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Dicle Sempozyumu 2-4 Kasım 2018, Diyarbakır (Poster Sunum)


ÇAKIRBAY TANIŞ M. , AKAY C.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve Implantoloji Dernegi Dicle Sempozyumu 2-4 Kasım 2018, Diyarbakır (Poster Sunum), 2 - 04 Kasım 2018