Olea europaea L. bitkisinin analjezik ve antienflamatuvar aktivitesi üzerinde araştırmalar.


SÜNTAR İ., AKKOL E.

18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (18. BİHAT), Turkey, 16 - 18 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey