Dinamik Hücresel İmalat Sistemi Tasarımı için Tamsayılı bir Matematiksel Model ve Hibrit bir Algoritma ile Çözümü


Bayram H., Şahin R.

34. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Hücresel imalat, Grup Teknoloji kavramından geliştirilmiş, benzer tip ürünleri işleyecek makinelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş hücrelerden meydana gelen bir üretim sistemidir. Hücresel İmalat Sistemi (HİS) tasarımı üç aşamada ele alınabilir: (1) Ürünlerin ve makinelerin gruplanarak hücrelerin oluşturulması, (2) hücrelerin tesis zemininde yerleştirilmesi ve (3) makinelerin hücre içinde yerleştirilmesi. Literatürdeki çalışmaların bazıları bu tasarım aşamalarının bir kısmını ele alırken bazıları da bu kararların tümünü aşamalı bir yaklaşımla ele almıştır. Ancak bu kararların bütünleşik olarak eş zamanlı verilmesi, tasarımın kalitesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada HİS tasarım aşamalarının kararlarını ele alan ve ürün operasyon rotalama ve tesis içi ürün akışlarının kararını veren bir tamsayılı matematiksel model geliştirilmiştir. Geliştirilen matematiksel model, alternatif ürün rotaları, ürünlerin operasyon sıraları, çok dönemli değişken talep, makine kapasiteleri, taşıma ekipmanlarının kapasiteleri ve parti bölme özelliklerini dikkate almaktadır. Modelin amaç fonksiyonu hücre içi ve hücreler arası taşıma maliyetlerini dönemler arası yeniden düzenleme maliyetlerini, ürünlerin işlenme maliyetleri ile makinelerin satın alma maliyetlerini içermektedir. Geliştirilen matematiksel modelin NP-Zor sınıfında olması nedeniyle kabul edilebilir zaman sınırları içerisinde problemin optimal çözümü bulunamamaktadır. Bu yüzden problemin çözümü için Doğrusal Programlama ve Tavlama Benzetimi algoritmasını birleştiren hibrit bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen hibrit algoritma ile elde edilen öncül çözüm sonuçları verilmiştir.