Marmara Bölgesinde Tehlikeli Madde Deposu Yer Seçimi İçin Bir Model Önerisi


KESKİN İ., KABAK M.

17. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri