Yüz Yüze Yürütülen Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri


BUDAKOĞLU I. İ. , ÖZEKE V., COŞKUN Ö. , KIYAK Y. S.

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017