Acil Sağlık Hizmetleri Personellerinin Covid-19 Hakkında Bilgi, Korunma Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenler


Çelebi İ. , Ergün E., Ergün Ş.

Paramedik ve acil sağlık hizmetleri dergisi, cilt.1, sa.1, ss.15-22, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Paramedik ve acil sağlık hizmetleri dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.15-22

Özet

Bu çalışmanın amacı acil sağlık hizmetlerinde görevli sağlık personellerinin, COVID-19 hastalığına hakkında bilgi ve korunma düzeyleri ile etkileyen faktörlerin ölçmektir. Kesitsel tipte olan bu çalışmanın çalışma grubunu acil sağlık hizmeti sunan 160 personel oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve üç bölümden oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Katılımcıların %53,1’i ön lisans mezunu, %51,9’u Paramedik, %56,3’ü acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapmaktadır.. Katılımcıların kişisel koruyucu ekipman değiştirme sıklığı 25 puan üzerinden 16.53 ve nöbet/mesai sonrası eve girerken alınması gereken önlem ortalaması 25 puan üzerinden 22.81 bulunmuştur. Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili bilgi ve dekontaminasyona yönelik tutum puanlarının yüksek olduğu, kişisel ve toplumsal önlemlerin ise düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Kadınların ve kronik hastalığı olmayanların kontaminasyon önlemlerine daha çok dikkat ettiği; lisansüstü mezunların, paramediklerin ve acil sağlık hizmetleri istasyonunda görevli personelin kişisel koruyucu ekipman değiştirme sıklığının daha fazla olduğu; nöbet/mesai sonrası eve girerken alınması gereken kontaminasyon önlemleri ile kişisel bilgi yeterliliği arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. COVID-19 ile ilgili bilgi içerikli eğitimlerin yanında davranış ve tutumların değiştirilmesine yönelik planlamaların yapılması önerilmektedir.