HEMŞIRELIK BIRINCI SINIF ÖĞRENCILERININ İLK KLINIK DENEYIMLERINE İLIŞKIN GÖRÜŞLERI


EYÜBOĞLU G., EYİKARA E., AYDOĞAN S.

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 19 - 21 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Gazi University Affiliated: Yes