PISA sonuçlarının Ekonomik Göstergeler (2003-2015) Kapsamında İncelenmesi [ A comparasion of the PISA results based on economic indicators (2003-2015): Case of Turkey and South Korea.


Aytekin G. K. , TERTEMİZ N.

5th International Curriculum and Instruction Congress, 26 - 28 Ekim 2017