Türk Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı Ve Tedavi Uzlaşı Raporu


KOCABAŞ A., YILDIRIM N., GÜRGÜN A., KÖKTÜRK N. , ŞEN E., UZASLAN A. E. , ...More

Toraks Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Toraks Dergisi