Modeling of 4x4 Electric Military Armored Personnel Carrier Vehicle


Kıyaklı A. O., Kocakulak T., Solmaz H.

International Symposium on Automotive Science and Technology, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, elektrikli bir zırhlı personel taşıyıcı aracın MATLAB/Simulink programında dinamik modellemesi


gerçekleştirilmiştir. Zırhlı personel taşıyıcıların yapısına uygun olarak dört tekerlekten tahrikli (4x4) güç aktarma sis-

temi, elektrik motoru, doğrusal taşıt dinamiği ve kontrolcü modeli oluşturulmuştur. Aracın ön ve arka aks yüklerinin


dinamik koşullar altında hesaplanması sağlanmıştır. Aracın hızlanma ve yavaşlama durumlarının kontrolü PID kont-

rolcü tarafından gerçekleştirilmiştir. Dinamik şartlarda aracın maruz kalacağı dirençlerin hesaplanması amacıyla taşıt


direnç kuvvetleri modeli oluşturulmuştur. Araç tahrik kuvvetini sağlayan elektrik motoru 320 Nm tork üretebilen ve


10000 RPM hıza ulaşabilen Remy firmasına ait “HVH250” modeli seçilmiştir. Taşıt üzerinde 120 kWh enerji kapa-

sitesine sahip batarya paketi kullanılmıştır. Oluşturulan model üzerinde güç aktarma sistemi toplam redüksiyon ora-

nının taşıt maksimum hız ve ivmelenme performansına etkisi incelenmiştir. Toplam redüksiyon oranı değerleri 12 ile


30 arasında olacak şekilde 10 farklı simülasyon sonucu elde edilmiştir. En iyi ivmelenme performansının redüksiyon


oranının 24 olması durumunda elde edildiği görülmüştür. Maksimum hız performansının ise redüksiyon oranı değe-

rinin 12 olması ile elde edildiği sonucuna ulaşılmıştır.