Bağlamsal Değerlendirme Envanteri Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri


SUCUOĞLU N. B. , DEMİR Ş., Ünverdi C., AKIN BÜLBÜL I. , İbiş M., Bahçeci B.

Uluslararası Otizm Konferansı - ULOK, 14 - 16 Kasım 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri