Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kendileşme Anketi Uyarlama Çalışması


GÜÇLÜ N. , Kılıç D. Ö.

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 11 - 13 Mayıs 2017