Değişik Tuz Konsantrasyonlarında Bacillus Türlerinin Staphylococcus aureus Türü Üzerine İnhibitör Etkilerinin Araştırılması


URAZ G., TÜRKMEN L., Kaanoğlu M.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.109-112, 2002 (Peer-Reviewed Journal)