ÖĞRENME VE ÖĞRETME ARACI OLARAK İNFOGRAFİK TASARIMI


Creative Commons License

Akbaba B. , Öztürk F., Adalar H., Ekiçi M.

Araştırma ve Deneyim Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.38-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Araştırma ve Deneyim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-53

Özet

Okumakta olduğunuz etkinlik makalesi, infografik tasarımını öğrenme ve öğretme aracı olarak kullanmayı konu edinmektedir. İlgili konuda yapılan bilimsel bir araştırma projesinin ürünü olan makale, proje kapsamında uygulanan etkinlikler serisini açıklamaktadır. Etkinlikler boyunca araştırmacılar, katılımcıların belirli bir konu kapsamında araştırma, problem çözme ve infografik tasarımına dönük deneyimleri kazanmasını hedeflemiştir. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına kayıtlı 43 öğrenci projeye katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerle teorik dersler ve infografik tasarlama etkinliklerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Uygulamalar belirli bir plan doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. İlgili planın aşama, içerik ve sıralaması literatüre dayalı olarak belirlenmiştir. Etkinlikler literatürden esinlenerek oluşturulan aşamaları merkeze alarak geliştirilen uygulamalardır. Uygulama sürecinde takip edilen aşamalar (1) İçerik edinimi, (2) infografik tasarlama bilgisi, (3) içerik hazırlama, (4) içerik çözümleme, (5) taslak çalışma (6) dijital tasarım aşamalarından oluşmaktadır. 

The activity article you are reading focuses on using infographic design as a learning and teaching tool. The article, which is a product of a scientific research project in the related subject area, illiustrates the series of activities implemented within the scope of the project. Throughout the activities, it is aimed to create a learning enviroment for students regading research skills, problem solving skills and infographic design skills within a specific subject. Participation in the study was performed on a voluntary basis. In this context, 43 students enrolled in Gazi University Social Studies Teacher Education Program in the 2017-2018 Academic Year have decided to participate in the project. In this study, theoretical lessons and infographic design activities were conducted. Applications were carried out in accordance with a specific plan. The stages, content and ordering of the relevant plan have been determined based on the literature. Activities are applications developed by taking inspiration from the literature. The stages followed in the implementation process include (1) content acquisition, (2) infographic design information, (3) content preparation, (4) content analysis, (5) draft study (6) digital design stages.